» Dữ liệu tài chính

Cổng thông tin chi tiết về công ty cho phép truy cập vào hệ thống thông tin từ tài chính đến các cổ đông và các giao dịch trực tiếp

» Dịch vụ cung cấp báo cáo

Đưa ra các gợi ý thông qua những báo cáo hữu ích của chúng tôi khách hàng có thể đưa ra những quyết định

» Lưu trữ trực tuyến

Nguồn dữ liệu và tin tức Đây có thể được coi là một thư viện các công ty đã và đang hoạt động bao gồm các báo cáo tài chính và dữ liệu về công ty

» Hỗ trợ giải pháp

Phân tích loại trừ các nghiệp vụ tài chính không cần thiết và ứng dụng các nghiệp vụ hữu ích

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

WVB's Nội dung tin

12-DEC-03
» World'Vest Base extends its presence in Hanoi
World''Vest Base(WVB), the global fundamental financial provider announces the opening of its office in Hanoi, Vietnam on December 1, 2003. The office is nestled right in the financial triangle of Hanoi and is the second data collection centre for WVB in Asia, after the Kuala Lumpur office.

The new office, headed by Mr. Le Hoai-Anh, will be responsible for developing software applications, data collection and processing. He is a highly skilled computer professional, with extensive experience in software application development and database project management. He is joined by Ms. Bui Thu Hue, Ms. Nguyen Thi Thu Huong and Ms. Tran Thi Hao Hanh.

”Our new office in Vietnam will complement the WVB Kuala Lumpur office in regards to language and technology skills. Vietnam, like Malaysia, offers a stable work environment with highly talented people and will allow WVB to extend its information services beyond its current scope.” said Philippe Piette, CEO of WVB.