Bạn có xu hướng sử dụng mẫu đơn này để tìm kiếm trên hầu hết các thông tin tổng quát về công ty phù hợp với một số tiêu chí nêu trong mẫu này.

 
» Lựa chọn các công ty theo thứ tự bảng chữ cái

Bấm vào bất kỳ chữ cái nào mà tên công ty được bắt đầu bằng

» Tìm kiếm nâng cao

Đánh tên công ty hay một phần của tên trong hộp văn bản mà bạn cần phải tìm kiếm. Bạn cũng có thể hạn chế những tiêu chuẩn của tìm kiếm khi bạn chọn một quốc gia, SIC hoặc FTA.

Sau hoàn tất, bấm vào nút duyệt và các kết quả tìm kiếm sẽ trở lại trong một vài giây

 

Các kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị với bốn tiêu chí chính: Mã WVB , tên công ty, quốc gia, SIC

» Mã WVB

Mã WVB là số tự động tạo ra của WVB. Mỗi công ty có một mã WVB duy nhất để nhận dạng.

» Tên công ty

Nháy vào công ty, các chi tiết về công ty sẽ được hiển thị

» Quốc gia

Nháy vào quốc gia, sẽ hiển thị tất cả các công ty thuộc quốc gia đó.

» SIC

Tương tự, nhấp chuột vào SIC, tất cả các công ty trong cùng một ngành công nghiệp sẽ được liệt kê.

Bấm vào Hiển thị / Ẩn hình thức tìm kiếm để ẩn hoặc hiển thị các hình thức tìm kiếm. Khi mẫu được hiển thị, bạn có thể tiếp tục các tìm kiếm.

 

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

Tin tức ngành

Ngày Tiêu đề tin Nhà cung cấp Tên công ty
SUN, JANUARY 31, 2562
01 AM
01:01 ชี้แจง Trading Alert List
SET
PHOL DHANYA
01:01 ชี้แจง Trading Alert List
SET
MALEE GROUP
SAT, JANUARY 30, 2562
10 AM
10:01 Final Settlement Prices
SET
10:01 Trading Alert List Information
SET
10:01 Trading Alert List Information
SET
10:01 Trading Alert List Information
SET
PHOL DHANYA
10:01 Trading Alert List Information
SET
MALEE GROUP
SUN, JANUARY 24, 2562
05 AM
05:01 ชี้แจง Trading Alert List
SET
THAICOM
SAT, JANUARY 23, 2562
01 AM
01:01 ANNOUNCEMENT On trading suspension on creation units of VFMVN30 ETF (E1VFVN30)(Revised)
SET
01:01 ANNOUNCEMENT On trading suspension on creation units of VFMVN30 ETF (E1VFVN30)(Revised)
SET
BUALUANG SECURITIES
THU, JANUARY 21, 2562
11 AM
11:01 ANNOUNCEMENT On trading suspension on creation units of VFMVN30 ETF (E1VFVN30)
SET
11:01 ANNOUNCEMENT On trading suspension on creation units of VFMVN30 ETF (E1VFVN30)
SET
BUALUANG SECURITIES
MON, JANUARY 11, 2562
11:01 การจัดตั้งบริษัท GC Logistics Solutions (Vietnam) Company Limited
SET
PTT GLOBAL CHEMICAL
MON, DECEMBER 02, 2019
08 AM
08:12 Hose: Updated information on HOSE-Indexes & VNX-Indexes
XSTC
SAT, NOVEMBER 02, 2019
08:11 HOSE: QCG added to the ineligible list for margin trading
XSTC
08:11 HOSE: QCG added to the ineligible list for margin trading
XSTC
FRI, NOVEMBER 01, 2019
10 AM
10:11 8,8 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam chính thức niêm yết trên HNX
HSTC
THU, OCTOBER 31, 2019
05 PM
17:10 [Disclosure] Announcement on Mandate Extension of Independent Director and Non-executive Director of PWSA (Unofficial Translation)
XCSX
PWSA
TUE, OCTOBER 01, 2019
08 AM
08:10 10.5 million shares of Lao Cai Gold Joint Stock Company were officially traded on UPCoM
HSTC
SUN, SEPTEMBER 01, 2019
08:09 Market Summary 09.01.2019
XSTC