Bạn có xu hướng sử dụng mẫu đơn này để tìm kiếm trên hầu hết các thông tin tổng quát về công ty phù hợp với một số tiêu chí nêu trong mẫu này.

 
» Lựa chọn các công ty theo thứ tự bảng chữ cái

Bấm vào bất kỳ chữ cái nào mà tên công ty được bắt đầu bằng

» Tìm kiếm nâng cao

Đánh tên công ty hay một phần của tên trong hộp văn bản mà bạn cần phải tìm kiếm. Bạn cũng có thể hạn chế những tiêu chuẩn của tìm kiếm khi bạn chọn một quốc gia, SIC hoặc FTA.

Sau hoàn tất, bấm vào nút duyệt và các kết quả tìm kiếm sẽ trở lại trong một vài giây

 

Các kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị với bốn tiêu chí chính: Mã WVB , tên công ty, quốc gia, SIC

» Mã WVB

Mã WVB là số tự động tạo ra của WVB. Mỗi công ty có một mã WVB duy nhất để nhận dạng.

» Tên công ty

Nháy vào công ty, các chi tiết về công ty sẽ được hiển thị

» Quốc gia

Nháy vào quốc gia, sẽ hiển thị tất cả các công ty thuộc quốc gia đó.

» SIC

Tương tự, nhấp chuột vào SIC, tất cả các công ty trong cùng một ngành công nghiệp sẽ được liệt kê.

Bấm vào Hiển thị / Ẩn hình thức tìm kiếm để ẩn hoặc hiển thị các hình thức tìm kiếm. Khi mẫu được hiển thị, bạn có thể tiếp tục các tìm kiếm.

 

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

Tin tức ngành

Ngày Tiêu đề tin Nhà cung cấp Tên công ty
SUN, SEPTEMBER 15, 2019
12 PM
12:09 Jabal Omar Development Co. Announces Appointment of a CEO
XSAU
12:09 Jazan Energy and Development Co. (JAZADCO) Announces a restructure of the Audit Committee
XSAU
HUMAN METABOLOME TECHNOLOGIES
12:09 No English translation, kindly refer to the Arabic version
XSAU
12:09 No English translation, kindly refer to the Arabic version
XSAU
TOHOKU ELECTRIC POWER
12:09 ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY ANNOUNCES A REDUCTION IN FEEDSTOCK SUPPLY TO ITS PLANTS
XSAU
TAIWAN SEMICONDUCTOR
12:09 No English translation, kindly refer to the Arabic version
XSAU
C.T.I. TRAFFIC INDUSTRIES
12:09 Arriyadh Development Co. Announces Resignation and Appointment Audit Committee Member
XSAU
UNICON OPTICAL
12:09 Jazan Energy and Development Co.( JAZADCO) Announces Resignation of the Audit Committee Member
XSAU
HUMAN METABOLOME TECHNOLOGIES
12:09 Sadara Basic Services Company announces a curtailment of feedstock supplies to the company plants in its parent, Sadara Chemical Compnay.
XSAU
MITAC INTERNATIONAL
12:09 National Industrialization Co. ( TASNEE ) announces a curtailment of feedstock supplies to its petrochemical affiliates in Jubail
XSAU
FEED ONE
12:09 No English translation, kindly refer to the Arabic version
XSAU
12:09 Sipchem announces a curtailment of feedstock supplies for some of its subsidiaries
XSAU
EC-ONE
12:09 Middle East Paper Co. Announces renewal and amendment banking facility agreement (Shariah-compliant) with National Bank of Kuwait (NBK).
XSAU
12:09 Jazan Energy and Development Co. (JAZADCO) announcement of Appointment A Member of the Board
XSAU
HUMAN METABOLOME TECHNOLOGIES
12:09 No English translation, kindly refer to the Arabic version
XSAU
12:09 Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) announces a curtailment of feedstock supplies for some of its subsidiaries
XSAU
CHUN YUAN STEEL
12:09 No English translation, kindly refer to the Arabic version
XSAU
NISSHIN SEIFUN GROUP
12:09 Saudi Kayan Petrochemical Co. Announces a curtailment of feedstock supplies to the company plants.
XSAU
OX HOLDINGS
12:09 Yanbu National Petrochemical Company (Yansab) announces a curtailment of some feedstock supplies
XSAU
YONEKYU
12:09 Tadawul Announces Extending the Closing Auction and the Trade at Last Sessions on September 19 Ahead of the Fourth Tranche Inclusion in FTSE Russell and the Second and Final Tranche Inclusion in S&P Dow Jones as an Emerging Market
XSAU