» Financial database

Gateway to company details Access a wide range of information from financials to shareholdings and directors dealing

» Reports Service

Unravel the essentials The functionality of our smart reports helps users make informed decision

» Online Archives

Source for reports and news A library of current and historical company financial report and news

» Support Solutions

Expedite your analyses Eliminate the cumbersome task of spreading financial statements, get useful applications

For all products and/or service inquiries or to learn more about how WVB customer service solutions can reduce your service costs while increasing customer satisfaction, email us at .

10,5 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Vàng Lào Cai chính thức lên sàn UPCoM

SUN 2019 01 SEP 02:22:PM (GMT: SUN 2019 01 SEP 07:22:AM)
HSTCNgày 9/1/2019, Công ty cổ phần Vàng Lào Cai sẽ đưa 10,5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 105 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM. Đây là doanh nghiệp đầu tiên hoạt động trong việc khai thác vàng tham gia thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Vàng Lào Cai
- Mã chứng khoán: GLC
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch 10.500.000 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 105.000.000.000 đồng
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu    
 
CTCP Vàng Lào Cai được thành lập năm 2007 tại xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai với số vốn điều lệ ban đầu là 45 tỷ đồng. Tới năm 2016, công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai cấp với số vốn điều lệ là 105 tỷ đồng.
Hoạt động chính của CTCP Vàng Lào Cai là đầu tư Dự án khai thác, tuyển và luyện vàng gốc mỏ vàng Minh Lương, Văn Bàn, Lào Cai. Dự án đi vào từ hoạt động từ tháng 9/2014, mỏ vàng đang khai thác của công ty có diện tích lên tới 112ha với trữ lượng trên 92.670 tấn quặng vàng. Sản phẩm của dự án là tinh quặng vàng hàm lượng (quy đổi) 82 gam Au/tấn: Sản lượng tối đa được phép khai thác là 7.450 tấn/năm, tương đương với khoảng 100.000 tấn quặng nguyên khai/năm, khai thác bằng phương pháp hầm lũ; tuyển, luyện quặng vàng tương ứng từ 300-500kg/năm.
 
Kết quả kinh doanh năm 2016 - 2017
                                                                                                                                                  Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2016 2017
Vốn chủ sở hữu 44,95 50,2
Doanh thu từ hoạt động 100,55 98,92
Lợi nhuận sau thuế 8,8 5,25
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%) 8,76 5,31
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (%) 19,59 11,03
Giá trị sổ sách (VNĐ/CP) 4.281 4.782
Tỷ lệ cổ tức (%)    
                                                                                                      Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2017

Giai đoạn 2017-2018, công ty dự kiến khai thác 28.000 tấn quặng vàng mỗi năm. Năm 2019 con số ước đạt là 11.702 tấn. Trong năm 2018, Vàng Lào Cai đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 108 tỉ đồng và 12 tỉ đồng dựa trên việc có thể được mở rộng quyền khai thác vàng.
Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018:
Chỉ tiêu Năm 2018
Doanh thu (tỷ đồng) 103
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 5,6
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%) 5,44
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%) 5,33
Cổ tức (%) -
                                                                                                    Nguồn: Công ty cổ phần Vàng Lào Cai