» Non-Financial

Company Directors
Cố vấn doanh nghiệp
Tin tức và TCBC
Giao dịch cổ đông lớn
Cổ đông lớn
Công ty con Lịch và sự kiện
Các công ty đổi tên
Các công ty đổi trạng thái

» Analyst Spreadsheet

Quick View(PDF)
Trader(PDF)
Dossier(PDF)
Download Analyst Template
Analyst Spreadsheet
Download Master Template
Annual Master Spreadsheet
Quarterly Master Spreadsheet
Annual & Quaterly Master Spreadsheet
Valuation Model Template
Valuation Model Spreadsheet
Business Risk(PDF)
Credit Metrics(PDF)
Annual Reports

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

KERJAYA PROSPEK PROPERTY

Mã WVB : MYS000030582 Quốc gia : Malaysia
Ngành công nghiệp SIC : RADIO, TV BROADCAST, COMM EQ (3663) ISIN : MYL7077OO000
Ngành công nghiệp FTA : DIV ELECTRONIC & INSTRUMENTS (550)  
Company status: ACTIVE  

» Hồ sơ tổng công ty :

Profile in brief:
The principal activity of the Company is that of investment holding. The principal activities of the subsidiary companies are manufacture audio and video-CDs and CD-ROMs.
Số điện thoại : 60 3 7890 4800 Số Fax : 3 7890 4650
Chủ tịch : SIEW CHUON TOH Kiểm toán : KPMG
Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành : N/A

» Những chỉ số chính

Net Profit Margin (%) -4.86  
Operating Margin (%) -3.04  
Return on Assets (%) -1.04  
Return on Equity (%) -3.99  
Employees N/A  

» Chỉ số tài chính

  Annual (2018)
Income Statement
('000 MYR )
Sales/Total Revenue 45,543  
EBITDA -933  
EBIT -1,694  
Net Income -2,214  
Balance Sheet
( '000 MYR)
Total Current Assets 162,004  
Total Assets 215,629  
Current Liabilities 135,316  
Total Liabilities & Debt 159,991  
Total Equity 55,638  
Cashflow
( '000 MYR)
Net Income/Staring Line -772  
Cash from Operating -7,301  
Cash from Investing 1,622  
Cash from Financing 89  
Cash & Equivalent Yr End -13,100