» Non-Financial

Company Directors
Cố vấn doanh nghiệp
Tin tức và TCBC
Giao dịch cổ đông lớn
Cổ đông lớn
Công ty con Lịch và sự kiện
Các công ty đổi tên
Các công ty đổi trạng thái

» Analyst Spreadsheet

Quick View(PDF)
Trader(PDF)
Dossier(PDF)
Download Analyst Template
Analyst Spreadsheet
Download Master Template
Annual Master Spreadsheet
Quarterly Master Spreadsheet
Annual & Quaterly Master Spreadsheet
Valuation Model Template
Valuation Model Spreadsheet
Business Risk(PDF)
Credit Metrics(PDF)
Annual Reports

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

INTUITIVE SURGICAL

Mã WVB : USA000035367 Quốc gia : United States of America
Ngành công nghiệp SIC : ORTHO,PROSTH,SURG APPL,SUPLY (3842) ISIN : US46120E6023
Ngành công nghiệp FTA : HEALTH CARE (431)  
Company status: ACTIVE  

» Hồ sơ tổng công ty :

Profile in brief:
The Company designs, manufactures, and markets da Vinci® Surgical Systems and related instruments and accessories, which taken together, are advanced surgical systems that the Company considers an advanced generation of surgery.
Số điện thoại : 1 Số Fax :
Chủ tịch : LONNIE M. SMITH Kiểm toán : PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành : GARY S. GUTHART

» Những chỉ số chính

Net Profit Margin (%) 29.85  
Operating Margin (%) 33.10  
Return on Assets (%) 13.79  
Return on Equity (%) 15.70  
Employees 9,793  

» Chỉ số tài chính

  Annual (2021)
Income Statement
('000 USD )
Sales/Total Revenue 5,710,100  
EBITDA 2,131,200  
EBIT 1,821,000  
Net Income 1,704,600  
Balance Sheet
( '000 USD)
Total Current Assets 5,844,900  
Total Assets 13,555,000  
Current Liabilities 1,149,800  
Total Liabilities & Debt 1,603,500  
Total Equity 11,951,500  
Cashflow
( '000 USD)
Net Income/Staring Line 1,728,100  
Cash from Operating 2,089,400  
Cash from Investing -2,461,500  
Cash from Financing 43,000  
Cash & Equivalent Yr End 1,306,000