» Non-Financial

Company Directors
Cố vấn doanh nghiệp
Tin tức và TCBC
Giao dịch cổ đông lớn
Cổ đông lớn
Công ty con Lịch và sự kiện
Các công ty đổi tên
Các công ty đổi trạng thái

» Analyst Spreadsheet

Quick View(PDF)
Trader(PDF)
Dossier(PDF)
Download Analyst Template
Analyst Spreadsheet
Download Master Template
Annual Master Spreadsheet
Quarterly Master Spreadsheet
Annual & Quaterly Master Spreadsheet
Valuation Model Template
Valuation Model Spreadsheet
Business Risk(PDF)
Credit Metrics(PDF)
Annual Reports

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

WCE HOLDINGS

Mã WVB : MYS000030821 Quốc gia : Malaysia
Ngành công nghiệp SIC : PLASTICS,RESINS,ELASTOMERS (2821) ISIN : MYL3565OO008
Ngành công nghiệp FTA : DIV'D INDUSTRIAL MANUFACTURING (591)  
Company status: ACTIVE  

» Hồ sơ tổng công ty :

Profile in brief:
The Company is involved in construction activities in the property development sector and intends to expand into construction of infrastructure. Its expects to have a significant role in the construction works for the West Coast Expressway upon execution of the Concession Agreement between Konsortium LPB Sdn Bhd (KLPB), a 60% owned subsidiary of KEB and the Economic Planning Unit. KLPB will undertake the privatisation of the concession for the West Coast Expressway from Banting, Selangor to Taiping, Perak. Other activities: The Company' s activities are the manufacture of granular and powder activated carbon, resinated felt and edible tube ice through three subsidiaries. The Company also operates plantation business in Cambodia via Talam Plantation Holdings Sdn Bhd.
Số điện thoại : 60 3 2783 9191 Số Fax : 3 2783 9111
Chủ tịch : HAMZAH BIN HASAN Kiểm toán : BAKER TILLY MONTEIRO HENG
Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành : SOON HIONG NEOH

» Những chỉ số chính

Net Profit Margin (%) -24.62  
Operating Margin (%) -24.78  
Return on Assets (%) -1.57  
Return on Equity (%) -8.18  
Employees 193  

» Chỉ số tài chính

  Annual (2020)
Income Statement
('000 MYR )
Sales/Total Revenue 375,009  
EBITDA 49,553  
EBIT 44,697  
Net Income -92,309  
Balance Sheet
( '000 MYR)
Total Current Assets 877,444  
Total Assets 6,126,968  
Current Liabilities 406,405  
Total Liabilities & Debt 5,048,199  
Total Equity 1,078,769  
Cashflow
( '000 MYR)
Net Income/Staring Line -104,866  
Cash from Operating 82,584  
Cash from Investing -279,901  
Cash from Financing 291,354  
Cash & Equivalent Yr End 610,278