» Non-Financial

Company Directors
Cố vấn doanh nghiệp
Tin tức và TCBC
Giao dịch cổ đông lớn
Cổ đông lớn
Công ty con Lịch và sự kiện
Các công ty đổi tên
Các công ty đổi trạng thái

» Analyst Spreadsheet

Quick View(PDF)
Trader(PDF)
Dossier(PDF)
Download Analyst Template
Analyst Spreadsheet
Download Master Template
Annual Master Spreadsheet
Quarterly Master Spreadsheet
Annual & Quaterly Master Spreadsheet
Valuation Model Template
Valuation Model Spreadsheet
Business Risk(PDF)
Credit Metrics(PDF)
Annual Reports

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

INTERMAIL

Mã WVB : DNK000030161 Quốc gia : Kingdom of Denmark
Ngành công nghiệp SIC : ENVELOPES (2677) ISIN : DK0010212224
Ngành công nghiệp FTA : STORAGE (306)  
Company status: ACTIVE  

» Hồ sơ tổng công ty :

Profile in brief:
Intermail AS (formerly National Industri) primarily produces and sells envelopes and post packaging. Moreover, the Company is involved in lettershop and graphic paper activities too.
Số điện thoại : 45 3966 0922 Số Fax : 3967 3860
Chủ tịch : JOHN DUEHOLM Kiểm toán : GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành : ANDERS ERTMANN

» Những chỉ số chính

Net Profit Margin (%) 0.13  
Operating Margin (%) 4.07  
Return on Assets (%) 0.10  
Return on Equity (%) 0.90  
Employees 103  

» Chỉ số tài chính

  Annual (2019)
Income Statement
('000 DKK )
Sales/Total Revenue 135,051  
EBITDA 16,060  
EBIT 4,963  
Net Income 171  
Balance Sheet
( '000 DKK)
Total Current Assets 35,074  
Total Assets 174,780  
Current Liabilities 88,904  
Total Liabilities & Debt 156,311  
Total Equity 18,469  
Cashflow
( '000 DKK)
Net Income/Staring Line 792  
Cash from Operating -8,078  
Cash from Investing 69,153  
Cash from Financing -61,459  
Cash & Equivalent Yr End 144