» Dữ liệu tài chính

Cổng thông tin chi tiết về công ty cho phép truy cập vào hệ thống thông tin từ tài chính đến các cổ đông và các giao dịch trực tiếp

» Dịch vụ cung cấp báo cáo

Đưa ra các gợi ý thông qua những báo cáo hữu ích của chúng tôi khách hàng có thể đưa ra những quyết định

» Lưu trữ trực tuyến

Nguồn dữ liệu và tin tức Đây có thể được coi là một thư viện các công ty đã và đang hoạt động bao gồm các báo cáo tài chính và dữ liệu về công ty

» Hỗ trợ giải pháp

Phân tích loại trừ các nghiệp vụ tài chính không cần thiết và ứng dụng các nghiệp vụ hữu ích

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

Các câu hỏi thường gặp

» Phạm vi

WVB bao gồm các phạm vi và tiêu chí lựa chọn nào?

Mục tiêu của WVB là thu thập được các công ty niêm yết trên thị trường và các vần đề liên quan về các công ty đó trên toàn thế giới, bất kể vị trí. Những công ty được thu thập ban đầu là những công ty được quan tâm trước hết, chúng tôi tập trung thu thập trước tiên vào những thị trường chứng khoán lớn, sau đến các thị trường tiếp theo. Các cập nhật được ưu tiên dựa trên nguyên tắc giống nhau.

Một khách hàng có thể yêu cầu cập nhật hoặc thêm một công ty mới vào cơ sở dữ liệu WVB không?

WVB luôn luôn áp dụng các phương pháp làm việc dựa trên khách hàng. Khách hàng có thể yêu cầu hoặc thông qua các đại diện bán hàng trực tiếp hoặc gửi thư yêu cầu cập nhật hoặc thêm một công ty. Đối với những yêu cầu được coi là ưu tiên hàng đầu, nếu khách hàng gửi cho chúng tôi báo cáo năm, nó sẽ được thực hiện trong vòng 45 phút sau khi nhận. Trong trường hợp nhiều hơn một hay hai công ty được yêu cầu phải được thêm vào cơ sở dữ liệu của WVB, một khoảng thời gian có thể chấp nhận sẽ được thoả thuận. Đối với các ngân hàng đầu tư vốn và các công ty tư vấn cần bổ xung, khách hàng có thể gửi tài liệu và WVB đảm bảo rằng các hồ sơ sẽ được cập nhật sau 45 phút, thông qua các trang web của WVB.

WVB có sẵn dữ liệu về các công ty trong bao lâu?

Đối với hầu hết các công ty lớn dữ liệu được quay ngược lại từ 1984. Khi một công ty mới được thêm vào cơ sở dữ liệu, WVB sẽ cố gắng quay lại tối thiểu là bốn năm, tuy nhiên có một số trường hợp ngoại lệ của các công ty mới được tạo ra hoặc các công ty tư nhân hóa gần đây. Tuy nhiên, đối với một số nơi trên thế giới, các công ty có thể được thêm vào cơ sở dữ liệu với một trong những năm của dữ liệu. Hiện nay một dự án is on để thêm vào các công ty Hoa Kỳ vào cơ sở dữ liệu. WVB sẽ thêm hai năm gần đây trong cơ sở dữ liệu trong năm 2000, và sau đó sẽ thêm 5 năm của dữ liệu lịch sử, bắt đầu với S & P 500 vào năm 2001. Khách hàng có thể thực hiện các yêu cầu cụ thể của công ty được yêu cầu để thêm vào lịch sử.

Hiện WVB có cung cấp thông tin về các công ty đã ngừng hoạt động hay phá sản không?

Có, WVB giữ tất cả các công ty ngừng hoạt động trong các cơ sở dữ liệu Master. Khi một công ty ngừng hoạt động, Mã trạng thái tương ứng sẽ được thêm vào cột ”trạng thái“ là ”ngừng hoạt động“. ”Cột trạng thái“ có thể chọn là hoạt động hay ngừng hoạt động.

Làm thế nào tôi có thể xác định một công ty là không hoạt động?

Nếu có lý do công ty ngừng hoạt động, thì một mã thích hợp sẽ được thêm vào “phần trạng thái” của công ty, cột “mã trạng thái”. Có thể xem các mã khác nhau được tích hợp trong bảng. Lưu ý, WVB sẽ chỉ đánh dấu một công ty ở trạng thái ngừng hoạt động, khi nhận được bằng chứng thực tế. Kinh nghiệm cho thấy rằng các công ty thường xuyên, có thể hoặc có thể không còn được liệt kê trên một trao đổi, sẽ không đáp ứng với yêu cầu WVB cho các báo cáo hàng năm, nhưng sau đó một vài năm sau đó sẽ gửi thông tin cần thiết (Thái Lan, Malaysia, Philippin, Indonesia đã được các trường hợp tại điểm ).

>> Trở lại đầu trang

» Kịp thời

Mất bao lâu để WVB cập nhật thông tin một công ty?

Tốc độ cập nhật dữ liệu của WVB phụ thuộc vào khả năng tiếp cận của các công ty tài chính. Đối với các công ty thông thường:
 • a) Lần đầu tiên phát hành một thông cáo báo chí tổng kết về tài chính
 • b) Đệ trình báo cáo sơ bộ của các quốc gia nhất định (quy định tin tức dịch vụ (RNS) tại Vương quốc Anh, BALO tại Pháp), …
 • c) Cuối cùng, công bố báo cáo năm.
Để có được điều này, WVB đã thông qua một phườn pháp “ fast track” từ năm 1999 cũng như một phương thức hoạt động thu gom chuyên nghiệp. Dữ liệu được xuất bản trên các RNS được nhập trong cùng một ngày nó được xuất bản. Nếu các tài khoản đến từ các RNS hay Thông cáo báo chí, đối với WVB chúng được coi là không đầy đủ và được gắn cờ "CU". Sau khi nhận được báo cáo hàng năm, các "CU" được thay thế bằng một cập nhật đầy đủ. Thông cáo báo chí thông tin thông thường công bố trong vòng 24 giờ. Các báo cáo hàng năm, khi đã nhận được, được phân loại theo xếp hạng (xem bên dưới) và được cập nhật trong vòng 48 giờ đối (nếu không phải là mùa cao điểm).

Làm thế nào để WVB cập nhật ưu tiên khi một số lượng lớn các công ty báo cáo quá lớn?

WVB sẽ phân loại các công ty theo thị trường, viết hoa một năm một lần (năm cuối). Các công ty sau đó sẽ được sắp xếp thành ba nhóm: một trong những ưu tiên hàng đầu (sẽ được thực hiện ngay trong ngày nhận), ưu tiên 2 (thực hiện ngay lập tức sau khi tất cả các ưu tiên đầu tiên được hoàn thành) và ưu tiên 3 (cũng được đưa vào tài khoản, nếu một công ty là một phần của chỉ số địa phương hoặc quốc tế).

Làm thế nào ngay sau khi kết thúc năm tài chính của một công ty tôi có thể mong đợi để xem các dữ liệu hàng năm trên WVB?

Có ba cân nhắc có liên quan đến tính kịp thời:
 • a) Thông báo / Điền yêu cầu
  Có một biến thể quốc tế trong khoảng thời gian hợp pháp được cho phép giữa các năm kết thúc tài chính của công ty và việc phát hành các báo cáo tài chính. Các công ty có thể mất một thời gian trước khi ra báo cáo kiểm toán hàng năm của các tài khoản của mình. Các quy định về báo cáo có thể khác nhau tùy vào nước. Trong một số trường hợp công ty có thể có 60 đến 90 ngày (Mỹ) hoặc đến chín tháng (Ý) trước khi họ phát hành các thông tin với các cấp chính quyền, tùy thuộc vào dòng thời gian của nước đó.
 • b) Thu thập tài liệu
  WVB tìm tòi nhiều nguồn thông tin khác nhau. Bản thân các công ty vẫn là nguồn chính trong hầu hết các quốc gia. Bên cạnh đó WVB còn có sự hỗ trợ là đáng kể của các đối tác địa phương.
 • c) Cập nhật tài liệu
  Khi nhận được thông tin hàng năm, nó được chỉ định một ưu tiên cập nhật thường dựa trên vốn hóa thị trường trong nước. Điều này trở nên đặc biệt quan trọng mà các báo cáo hàng năm được nhận là masse do clustering của năm tài chính kết thúc (Nhật Bản và Mỹ). Vào những lúc như vậy, không có khả năng quay vòng nhanh chóng cho tất cả các công ty.

>> Trở lại đầu trang» Nguồn dữ liệu

WVB có những nguồn dữ liệu nào?

Nguồn thông tin của chúng tôi chính là các công ty, họ gửi cho chúng tôi tất cả các tài liệu và công khai tài chính ngay sau khi chúng được xuất bản. Toàn bộ các kiểm toán tài chính hàng năm của các tài khoản cuối cùng là mã nguồn của tất cả các dữ liệu, và nói chung được đánh dấu bằng mã C hoặc N. Đối với các công ty Hoa Kỳ và Canada các nguồn thông tin là 10K Báo cáo của SEC và SEDAR, thay vì báo cáo năm của công ty . Đối với phương pháp Fast track dữ liệu được cập nhật từ các nguồn thông cáo báo chí hoặc trực tiếp từ các công ty hoặc từ PR Newswire, kinh doanh, RNS, Huggin, BIT, Công ty Tin tức, IR Châu Á, và những người khác.

Làm thế nào để WVB thu thập báo cáo năm của công ty?

WVB dựa các phương thức khác nhau để thu thập các báo cáo:
 • a) Mỗi tháng một lần một chương trình máy tính được kích hoạt phù hợp với công ty mới nhất của ngày cập nhật với ngày hiện tại, so sánh nó với một mạng lưới các tài liệu là do được phát hành, và một e-mail, fax hoặc thư được gửi đến công ty yêu cầu các tài liệu.
 • b) Vào cuối mỗi tháng, mỗi nhân viên thu thập sẽ nhận được bản báo cáo tình trạng cập nhập báo cáo của mình, chứa các tên công ty, cuối năm tài chính đã nhập, loại báo cáo, địa chỉ trang web, mã cập nhật và mã số ưu tiên, khi có sẵn, các cuộc họp thường niên của năm hiện tại. Sau đó, các nhân viên thông kê sẽ sắp xếp các báo cáo và vào trang web của công ty để xem báo cáo năm và tải về (nếu có sẵn). Đối với các công ty ưu tiên họ sẽ kiểm tra trên trang web của công ty hai tuần một lần để đảm bảo rằng các báo cáo là có hay không, nếu có tài liệu sẽ được tải về và cập nhật vao các bản ghi.
 • c) Một số lượng lớn các địa chỉ mail của các vùng đã được thiết lập qua nhiều năm với các báo cáo năm tương ứng của riêng địa phương đó, cũng như các đối tác với các bên mà WVB thu thập các tài liệu.
 • d) Đối với một vài quốc gia, nhân viên của WVB sẽ thu thập các báo cáo thường niên một năm một lần.


WVB làm thế nào để xử lý với các báo cáo hàng năm bị thiếu?

Đối với các báo cáo hàng năm mà chúng tôi không thể tìm được thông qua internet, gửi thư điện tử hoặc fax, kế sách cuối cùng của chúng tôi là nhờ đến sự hỗ trợ của các cơ quan địa phương để thu thập các dữ liệu. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp (90%), chúng tôi có thể lấy hàng năm báo cáo trực tiếp từ các công ty hoặc qua các công ty chứng khóa hoặc các sở Giao dịch chứng khoán của các quốc gia.
 • a) WVB sẽ tập hợp các công ty này và gửi một email hoặc fax trực tiếp đến các công ty đối với các báo cáo hàng năm. Đồng thời, chúng tôi có thể viết thư cho công ty chứng khoán hay sở giao dịch chứng khoán. Nếu không có phản ứng sau khoảng 3-4 tuần, chúng tôi sẽ gửi lại email/ fax. Nếu vẫn không có phản ứng thì sau khoảng 3-4 tuần, đối với những quốc gia có dữ liệu mà chúng tôi thu gom, chúng tôi sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của địa phương để thu thập các báo cáo hàng năm đó. Nếu không, chúng tôi sẽ tạm để lại công ty này và trở lại vào các năm tiếp theo.
 • b) Đồng thời, chúng tôi còn cung cấp chi tiết các công ty theo nhóm trong cơ sở dữ liệu như sau:
  • Ngày yêu cầu gửi báo cáo: dd / mm / yyyy (ngày liên hệ gần nhất)
  • Các hình thức yêu cầu báo cáo: F = Fax; E = Thư điện tử; L = Thư
  • Mã tình trạng hoạt động của công ty: e, g, 10 = khác (Không có SEC Filings, ETC) không hoạt động; 11 = Delisted, đang hoạt động; 02 = Đã sát nhập, không hoạt động; 02 = phá sản, không hoạt động, …


>> Trở lại đầu trang

» Truy vấn cơ sở dữ liệu WVB

 

 • Tiền tệ

Loại tiền nào được sử dụng để cập nhật dữ liệu WVB ?

Trong cơ sở dữ liệu WVB Master, tiền tệ được sử dụng là loại mà những công ty báo cáo sử dụng trong năm tài chính cụ thể. Mỗi năm tài chính chứa đựng trong tiêu đề tài chính của nó “đơn vị tiền tệ ISO”. WVB Master duy trì nguồn tiền gốc và không tính toán lại những tài khoản của năm trước đó. Nhân thấy rằng đây không phải là trường hợp trong cơ sở dữ liệu phân tích WVB. Đồng tiền trong báo cáo cuối cùng được sử dụng và tất cả các tổng số tiền cũ được chuyển sang tiền tệ trong báo cáo mới.

Những quốc gia nào bị ảnh hưởng bởi sự bổ sung (thi hành) của những báo cáo ở Châu Âu?

Những công ty chỉ trải qua sự chuyển đổi tiền tệ là những nước thuộc vào một trong những nước thuộc khối Châu Âu. Các loại tiền được chuyển đổi WVB phân tích như sau:
Đức DEM
Pháp FRF
Italy ITL
Tây Ban Nha ESP
Hà Lan NLG
Bỉ BEL
Belgian Franc BEF
Áo ATS
Bồ Đào Nha PTE
Phần Lan FIM
Ai -len IEP
Lúc-xăm-bua LUF
Hy Lạp GRD


Nếu một quốc gia thay đổi hoặc đánh giá lại đồng tiền của mình, WVB hiện làm gì ?

Mã đơn vị tiền tệ ISO sẽ thay đổi cho năm tài chính tiếp theo và các dữ liệu mới sẽ được gắn với mã số đó. WVB không sửa đổi tổng số đã được báo cáo trước đó trong cơ sở dữ liệu WVB Master. Trong WVB Analyst đơn vị tiền tệ báo cáo gần nhất được sử dụng và tât cả các tổng trước đó được chuyển dịch sang đơn vị tiền tệ trong báo cáo mới. • Các vấn đề báo cáo

Làm thế nào để biết liệu những tài khoản của công ty được hợp nhất hoặc không hợp nhất trong một năm cụ thể ?

WVB chỉ ra dữ liệu tài khoản của công ty được hợp nhất khi nó được tiết lộ. WVB chỉ ra điều này trong tiêu đề dữ liệu tài chính với mã 1

Công ty mà bản thân nó không có công ty con là gì, những tài khoản của nó sẽ được phân loại hợp nhất hoặc không hợp nhất?

Điều này đặc biệt phổ biến đối với các công ty tín thác. Những công ty này không có công ty con; chỉ đơn thuần là công ty riêng như một đoàn thể. Các tài khoản tài chính của những công ty này được coi là hoàn toàn hợp nhất, được gắn là loại báo cáo C.

WVB thực hiện cả hai dữ liệu gốc được công bố và/ hoặc trình bày lại dữ liệu tài chính?

WVB thực hiện cả hai ban đầu là dữ liệu được báo cáo và tiếp theo là những dữ liệu được báo cáo, được trình bày lại trong WVB Master. Những dữ liệu được trình bày lại được chỉ định bởi mã “CR” và năm công bố

Điều gì sẽ xảy ra với sự sắp xếp lại tài khoản của những năm trước đó?

Những công ty thường sẽ tái phân loại các hạng mục cho mục đích trình bày từ năm này qua năm khác. WVB sẽ không sửa đổi những bản ghi của năm trước đó. Nếu có thay đổi hữu hình tới năm trước báo cáo do sự hợp nhất, sự mua lại, sự chuyển nhượng hoặc thay đổi tài khoản, sau đó WVB sẽ them một bản ghi mới để phản ánh những thay đổi này. Dữ liệu được phân loại lại được chỉ ra bởi mã “CA” và năm công bố.

WVB có cung cấp bất kỳ thông tin về phương pháp xác định giá trị của công ty hay không?

Có. Những trường mô tả giai đoạn diễn tả nhiều phương pháp xác định giá trị được sử dụng bởi chính những công ty, như được tiết lộ trong khoản ghi chú tới những tài khoản hàng năm

Sự điều chỉnh sự trình bày của những tài khoản được xử lý như thế nào? WVB có ghi đè lên những số liệu gốc hoặc tạo ra những số liệu mới ?

WVB giữ cả 2 tài khoản gốc và tất cả những tài khoản được trình bày lại tiếp theo cho mỗi năm báo cáo tài chính của công ty. Những tài khoản được trình bày lại được gắn cờ CR và cũng bao gồm năm mà công ty công bố những tài khoản trình bày lại. Thực tiễn khác nhau từ quốc gia này đến quốc gia khác, nơi mà trong số những trường hợp các công ty trình bày lại một hoặc 3 năm trở lại.


 • Sự mô tả hình thức kinh doanh của công ty

WVB có cung cấp bản mô tả công ty trong ngôn ngữ bản địa khác ngoài tiếng Anh không?

WVB cung cấp ít nhất 2 bản mô tả hoạt động kinh doanh của công ty bằng tiếng anh: một bản mô tả ngắn (thường là không quá 3 dòng) và một bản mô tả dài (phụ thuộc vào công ty cung cấp bản mô tả và lịch sử của công ty). Thêm nữa WVB thường cung cấp một bản mô tả công ty bằng ngôn ngữ địa phương. Các ngôn ngữ là Tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Hai lỗ lực riêng biệt đang được thực hiện:

 • 1) Bản mô tả công ty bằng tiếng Nhật và Trung Quốc;
 • 2) Bản mô tả công ty bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương. Không có dòng thời gian có sẵn tại thời điểm này.

WVB có cung cấp các ngãn ngôn ngữ địa phương cho chính các mục dữ liệu không?

Có. WVB có một từ điển trong đó chứa bản dịch của mỗi trường dữ liệu tài chính trong cơ sở dữ liệu.

WVB chứa bản mô tả công ty ở đâu?

Nguồn ưu tiên là bản mô tả hoạt động báo cáo hàng năm của công ty hoặc trang web của công ty. Trong những trường hợp không có sẵn từ công ty, nhân viên WVB sẽ tạo ra nó.

Chiều sâu của bản mô tả hoạt động kinh doanh công ty WVB là gì?

Ngoài việc cung cấp những hoạt động kinh doanh của công ty, WVB phấn đấu để nắm bắt sự phát triển doanh nghiệp của công ty như là lịch sử phát triển, danh sách, thay đổi tên, sát nhập và mua lại, sự giảm kinh doanh, đóng cửa bộ phân kinh doanh, v.v.. WVB cũng có thể thu thập những thông tin cụ thể như tuyên bố chủ tịch, giám đốc, tầm nhìn tương lai của công ty và báo cáo kiểm toán theo yêu cầu của khách hàng, nếu được cung cấp. Cho một danh sách toàn diện của bản mô tả kinh doanh.


 • Ngành công nghiệp và thông tin phân đoạn

Sự phân loại ngành công nghiệp WVB được xác định như thế nào?

WVB thực hiện mã SIC (Sự phân loại tiêu chuẩn công nghiệp) và FTA (Mã Financial Times Actuaries ) cho mỗi công ty. Sự gán ghép này được xác định bởi sự đóng góp của các ngành nghề kinh doanh cho doanh thu ròng. Công ty có thể có nhiều mã mỗi cái với 1 xếp hạng quan trọng được đính kèm theo. Khi một công ty thay đổi hoạt động công nghiệp, điều này sẽ được chỉ rõ trong bản ghi với trường “từ ngày” và “cho đến ngày”. Ngoài ra, WVB phát triển Mã Phân loại công nghiệp của riêng công ty với một cấu trúc tương tự như mã SIC. Những mã này được sử dụng để phân loại kết quả kinh doanh theo từng mục. Hơn nữa, chúng tôi có them sự phân loại của các hoạt động công nghiệp theo NAICS, NACE, ISIC.

Làm thế nào để xác định được rằng 1 công ty đã thay đổi ngành công nghiệp ?

WVB vào 1 hoặc nhiều mã công nghiệp với ngày bắt đầu và trong trường hợp ngành công nghiệp thay đổi, ngày kết thúc. Ngày kết thúc chỉ xuất hiện khi công ty ngừng một hoạt động.

WVB có sự phân loại ngành công nghiệp chính xác hơn và có độ sâu hơn không?

Có. Cho mỗi năm tài chính của công ty. Khi một công ty cung cấp cho nó, một sự phân tích chi tiết có sẵn được thu thập dựa trên Bán hàng, Lợi nhuận, Tài sản, Khấu hao, Vốn chi tiêu và số lượng nhân viên. Để cung cấp một cách chính xác hơn và kịp thời hơn cho các hoạt động công nghiệp, WVB duy trì các mã phân loại ngành công.

WVB có cung cấp sự cố địa lý chiều sâu địa lý không?

Giống như đối với sự phân loại ngành công nghiệp chuyên sâu, WVB thu thập bản phân tích chi tiết, cũng dựa trên Bán hàng, Lợi nhuận, Tài sản, Khấu hao, Vốn chi tiêu và số lượng nhân viên.


 • Kịch bản

WVB xử lý như thế nào tên công ty thay đổi?

WVB chứa một bảng Tên hiệu công ty. Luôn luôn có 2 tên công ty, tên pháp lý và tên sản phẩm. Tên pháp lý là tên pháp lý đầy đủ của công ty (Societe Financiere des Haute Voges SA; Công ty kinh doanh máy móc quốc tế..). Tên sản phẩm là tên rút ngắn, cho phép sự sắp xếp ký tự chữ cái hợp lý hơn (Financiere des Haute Voges; IBM). Mỗi loại tên có 1 mã loại tên hiệu. Cũng được cung cấp Tên hiệu (I.B.M; I. B. M); Số công ty địa phương đăng ký; Tên được sử dụng trên thị trường chứng khoán nếu khác với tên sản phẩm; và tên pháp lý trước đó. Mỗi bản ghi sẽ chỉ ra một ngày có hiệu lực từ đó. Khi sự thay đổi tên diễn ra, tên pháp lý mới sẽ được tạo ra và tên pháp lý cũ sẽ bị thay đổi và gắn nhãn là “Ngày hết hiệu lực”

Những thay đổi của kết thúc năm tài chính được xử lý trên WVB như thế nào?

WVB có một số cờ, bên cạnh ngày, để cho biết những sự thay đổi trong khoảng thời gian trong các bản ghi tiêu đề tài chính.

WVB điều chỉnh ngày chào sản và những sản phẩm phụ như thế nào?

Trong trường hợp những sản phẩm phụ và Ngày Chào Sàn, WVB tạo ra một công ty mới với một mã WVB mới. Ngoài bản cáo bạch, tất cả những thông tin có lien quan và cần thiết sẽ được nhập vào cơ sở dữ liệu. Bản ghi tiêu đề dữ liệu tài chính sẽ chỉ ra thoại tài khoản, nói chung là “PR” cho những tài khoản pro-forma. Công ty mẹ, nếu họ để tiết lộ, sẽ phải trình bày lại những tài khoản thường phản ánh những sự kiện này và thêm vào cơ sở dữ liệu với mã “CR”

Nếu có lỗi trong bảng cân đối của tài khoản công ty là gì?

Nếu có thực sự một lỗi trong báo cáo tổng kết, những nhà thống kê của WVB sẽ thực hiện như sau:

 • a) Chèn các con số cân bằng vào các trường dữ liệu tài chính như: Tài sản khác, Nợ khác và Thu nhập khác. Làm tròn các lỗi không quan trọng có thể được ngăn chặn từ bài tập này.
 • b) Liên lạc với những nhà đầu tư của công ty hoặc cán bộ tài chính để phân loại rõ hơn về lỗi đã tìm thấy
 • c) Cung cấp hỗ trợ giải thích cho các con số cân bằng theo Lưu ý 2 ngày với năm tài chính tương ứng. Ví dụ. chú ý: Đã có trong mã WV30 Tài sản khác tổng số cân bằng là X. Số cân bằng được điều chỉnh cho lưu ý khác trong sự cố trong “ Ghi chú 9 Nợ khác và sự trả trước ngược lại với “Nợ khác và sự trả trước” được hiển thị trên mặt bảng cân đối kế toán. WVB thông báo qua hộp thư tới những mối liên hệ của ác nhà đầu tư của công ty, và cho đến nay, họ vẫn chưa hồi âm cho chúng tôi sự giải thích thỏa đáng”
 • d) Ngay khi công ty trả lời, sự chỉnh sửa được thực hiện và ghi nhận trong cùng 1 lưu ý.

Điều gì xảy ra nếu có sự trùng lặp về mã WVB của cùng 1 công ty?

Trong trường hợp hiếm khi xảy ra điều này, WVB kiểm tra lại các mục nhập trùng lặp của họ bởi các tài khoản của họ, mã ISIN, v..v… Công ty với ít năm tài chính được cập nhật hơn sẽ bị ngừng hoạt động từ cơ sở dữ liệu trong khi đó những công ty có nhiều năm tài chính được cập nhật hơn sẽ được duy trì.

>> Trở lại đầu trang

 

» Những đặc tính khác

WVB có thực hiện kiểm soát chất lượng nội bộ không ?

WVB thực hiện 2 loại kiểm soát chất lượng:
 • a) Trong suốt quá trình nhập dữ liệu
  Phần mềm nhập liệu WVB được thiết kế đặc biệt để nắm bắt dữ liệu như báo cáo trong tất cả chi tiết của nó. Cách tiếp cận này được đưa vào sử dụng nhiều như các mẫu kế toán có thể giống với cách trình bày kế toán địa phương càng nhiều càng tốt. Các chi tiết được tiết lộ nói chung trong phần chú thích được đưa ra vì vậy sự kiểm soát chính xác dễ dàng đạt được hơn. Điều này đúng với dấu hiệu tích cực hay tiêu cực. WVB không làm mục đích chỉ định chức năng này để gán nhãn dữ liệu. Một con số tính toán nội bộ được thực hiện trong suốt quá trình nhập liệu và khi tất cả dữ liệu được nhập vào các tính toán bổ sung và tính hợp lệ được thực hiện bởi hệ thống. Không có công ty nào có thể được chấp nhận sản phẩm nếu thiếu sự xác nhận, tổng tài sản và khoản nợ không bằng nhau. Những liên kết tương tự tồn tại giữa tài khoản P & L và dữ liệu phân đoạn địa lý và kinh doanh, nhưng với khả năng có thể ghi đè lên, trong trường hợp cần thiết.
 • b) Sau khi công ty đã được nhập
  Những điều này độc lập, một bộ thứ 2 của sự xác định dữ liệu được thực hiện trên cơ sở 1 tháng. Bộ xác nhận này là để đảm bảo rằng các mục dữ liệu (45 trong tổng số) không được bỏ qua, nơi mà trước đó có sẵn. Cũng là một thử nghiệm được tiến hành để đảm bảo rằng lượng tiền tệ trong phạm vi khá tốt.

Số công ty WVB là duy nhất và liệu nó có tái sử dụng?

Số các công ty WVB là duy nhất đối với các công ty phát hành trên toàn dữ liệu và năm. Số này không bao giờ tái sử dụng với những công ty phát hành khác. Nó cung cấp một công cụ quản lý dữ liệu hiệu quả cho các vấn đề liên kết với công ty phát hành và xây dựng một kho lưu trữ của việc thay đổi định dạng vấn đề.

Làm thế nào để liên kết Tổ chức đăng ký với những vấn đề này ?

WVB cung cấp 1 tệp tin Cross-Reference (xref) trong sự cộng tác với sự trao đổi dữ liệu quốc tế (EDI). Trường này cung cấp một liên kết từ WVB với ISIN, mã giao dịch và mã giao dịch chứng khoán địa phương. Trong phiên bản chung của tệp (xref), WVB cung cấp một liên kết từ số WVB tới ISIN cùng với mã quốc gia ISO. Một phiên bản chi tiết của tập tin xref chứa các mục tương tự giống như trong phiên bản chung, nhưng WVB cần thêm biểu tượng kinh doanh và mã giao dịch chúng khoán địa phương nếu có.


>> Trở lại đầu trang