» Dữ liệu tài chính

Cổng thông tin chi tiết về công ty cho phép truy cập vào hệ thống thông tin từ tài chính đến các cổ đông và các giao dịch trực tiếp

» Dịch vụ cung cấp báo cáo

Đưa ra các gợi ý thông qua những báo cáo hữu ích của chúng tôi khách hàng có thể đưa ra những quyết định

» Lưu trữ trực tuyến

Nguồn dữ liệu và tin tức Đây có thể được coi là một thư viện các công ty đã và đang hoạt động bao gồm các báo cáo tài chính và dữ liệu về công ty

» Hỗ trợ giải pháp

Phân tích loại trừ các nghiệp vụ tài chính không cần thiết và ứng dụng các nghiệp vụ hữu ích

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

Cơ sở dữ liệu tài chính

Các sản phẩm của WVB hoạt động dựa trên hai lõi cơ sở dữ liệu chính là WVB Master và WVB Analyst. Các sản phẩm của chúng tôi được thiết kế sao cho phù hợp với từng yêu cầu riêng biệt của người sử dụng.

» WVB Master

» WVB Master được coi như là một cơ sở dữ liệu gián tiếp cho phép đối chiếu sự chính xác so với dữ liệu gốc được cung cấp
 • :: Cung cấp các báo cáo tài chính chi tiết và bổ xung thêm các thông tin hữu ích khác
 • :: Bao gồm " Một bản báo cáo gốc" và "Một bản báo cáo điều chỉnh" dữ liệu đi kèm dựa trên chế độ kế toán hiện hành của đất nước sở tại cũng như cung cấp thêm các thông tin về hệ thống kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Mĩ
 • :: Dữ liệu gốc không phải chịu sự kiểm soát từ "survivorship bias" giống như các công ty đã không bị xóa
» Đáng tin cậy 100%
 • :: Các module trong chương trình input yêu cầu nhập riêng biệt từng tài khoản kế toán và sẽ tư động kiểm tra lỗi cũng như sự thiếu sót
 • Sử dụng các thuật toán chuyên môn yêu cầu cân đối trước khi một cập nhật được chấp nhận. Hệ thống điện tự này được cập nhật bởi những nhân viên có chuyên môn, tận tâm và được đào tạo
 • :: Đối với những chuẩn mức kế toán mới, WVB sẽ nghiên cứu các chế độ kế toán hiện hành liên quan ở quốc gia sở tại cũng như được tư vấn bởi các chuyên gia quốc tế để thiết lập lại các quá trình thu thập
 • :: Các địa chỉ được cập nhật kịp thời bằng Chương trình Mailing tinh vi của chúng tôi sẽ liên tục theo dõi và báo cáo để tạo điều kiện cập nhật nhanh chóng và hiệu quả
» Tổng quan về các danh mục của WVB Master
 • :: Tài khoản
  Cung cấp bản cân đối kế toán và báo cáo doanh thu, các báo cáo nguyên bản cũng như các báo cáo sửa đổi
 • :: Địa chỉ công ty
  Cung cấp nhiều địa chỉ khác nhau như: Địa chỉ trên giấy phép kinh doanh, xí nghiệp, trụ sở chính, …
 • :: Các cố vấn của công ty
  Chi nhánh ngân hàng lưu ký, ngân hàng đầu tư, kiểm toán, người thẩm định giá, người môi giới, cố vấn pháp lý và các công ty truyền thông.
 • :: Ban quản trị công ty
  Ban giám đốc công ty bao gồm: Chủ tich, giám đốc tài chính, giám đốc điều hành và thư ký hội đồng quản trị.
 • :: Các cổ đông chính
  Cổ đông cuối năm tài khóa theo ngành, nhà nước và cá nhân
 • :: Dữ liệu phân chia theo ngành kinh doanh
  Các nguyên nhân kinh doanh phá sản như buôn bán, tài sản, giảm giá, nghiên cứu và phát triển, đền bù nhân công và chi phí
 • :: Dữ liệu phân chia theo địa lý
  Dữ liệu ghi trong định dạng địa lý. Xem phân khúc kinh doanh
 • :: Thu nhập DVFA
  Module Thu nhập hoà giải cho các công ty Đức cho năm tài chính từ năm 1995
 • :: Các chuẩn mực kế toán của nước sở tại đến các chuẩn mực kế toán quốc tế và Mĩ
  Thu nhập hòa giải giữa các chuẩn mực kế toán của nước sở tại đến các chuẩn mực kế toán quốc tế và Mĩ từ năm 1995 và sau đó. Chỉ bao gồm nếu công ty không cung cấp đầy đủ chuẩn mực kế toán của nước sở tại .
 • :: Cổ tức
  Cổ tức được chi trả theo loại
 • :: Lợi nhuận
  Báo cáo và dự toán lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
 • :: Lịch các sự kiện tương lai liên quan đến các cuộc họp hàng năm, thu nhập của bản phát hành, thanh toán cổ tức, vv
» WVB Master được cung cấp thông qua các hình thức sau
 • :: WVB Master có thể được cung cấp thông qua trong web của WVB hoặc qua các đối tác chiến lược
 • :: Để hội nhập nhanh chóng vào bên trong doanh nghiệp ứng dụng mạng nội bộ việc cung cấp được thực hiện qua FTP hoặc CD-ROM

 

»WVB Analyst

» Điều chỉnh cơ sở dữ liệu sao cho phù hợp với các giải pháp phân tích của khách hàng
 • :: Đưa ra các nghiên cứu và phân tích giữa các công ty trong và cũng như ngoài ranh giới quốc gia
 • :: WVB Analyst là sự lựa chọn hàng đầu về dữ liệu tài chính quốc tế cho các nhà quản lý và nghiên cứu
» Ưu điểm
 • :: Tìm kiếm nhanh chóng, dễ dàng
  Cung cấp lên đến 600 dữ liệu trên một bảng ghi, hồ sơ chi tiết về công ty bao gồm mã SIC, vị trí địa lý, cổ đông chính, lĩnh vực kinh doanh, … cho phép tra cứu bằng những tiêu chuẩn rất nhanh chóng và dễ dàng
 • :: So sánh phân tích
  Đưa ra các báo cáo tài chính, tính toán trước các tỉ lệ, tốc độ phát triển, dữ liệu thị trường và các thông tin tài chính quan trọng khác cho phép khách hàng có thể đưa ra một mô hình phân tích một cách toán diện cũng như những so sánh cần thiết có hiệu quả từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới
» Nhận định sơ bộ
 • :: Phạm vi bao phủ
  Với bề dày mười lăm năm chuyên cung cấp dữ liệu của các công ty đã niêm yết trên 100 đất nước, trong số đó có hơn 4,000 công ty gần như đã không còn tồn tại và rất khó để có thể tìm kiếm thông tin.
 • :: Sự lựa chọn thông minh
  Một cơ sở dữ liệu bên trong một cơ sở dữ liệu, WVB Analyst được biên soạn chi tiết và được coi là một bản báo cáo từ cơ sở dữ liệu của WVB Master
 • ::Tất cả các thông tin đều được đảm bảo tính chính xác
  Tất cả các dữ liệu đều được tập hợp và tạo bởi những nhân viên giàu kinh nghiệm, đảm bảo mức độ chính xác ở mức cao nhất, đảm bảo quá trình cân đối, WVB đã thiết lập một quy tắc kế toán chi tiết với các thuật toán tạo nên mức độ chuẩn hóa và được coi như là một bản báo cáo dữ liệu đáng tin cậy
 • :: Chất lượng
  Vùng phủ sóng và cập nhật ưu tiên được xác định bởi thành viên chủ chốt trong chỉ số chuẩn quốc tế hoặc vốn hóa thị trường để đảm bảo khả năng so sánh. WVB đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách thêm các bổ sung theo yêu cầu
 • :: Chuẩn mực cao
  "Như đã báo cáo" và chuẩn hoá dữ liệu tài chính với bản đồ dữ liệu động, đa chia sẻ thông tin, thông tin những tài khoản tài chính tạm thời, thông tin tài chính chú thích đầy đủ và điều chỉnh giá, thông tin chia cổ tức này phân biệt cơ sở dữ liệu toàn cầu từ phần còn lại.

» So sánh phân tích
 • :: Giao hàng linh hoạt
  Sử dụng băng trực tiếp, FTP hoặc giao diện web , WVB Analyst hiển thị kết quả phân tích trong các mô hình hiện tại của bạn hoặc các ứng dụng xử lý bảng tính
 • :: Tính liên tục
  Tất cả các thông tin đều được cập nhật hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Khách hàng có thể chọn cách phân phối mà đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mình.