» Dữ liệu tài chính

Cổng thông tin chi tiết về công ty cho phép truy cập vào hệ thống thông tin từ tài chính đến các cổ đông và các giao dịch trực tiếp

» Dịch vụ cung cấp báo cáo

Đưa ra các gợi ý thông qua những báo cáo hữu ích của chúng tôi khách hàng có thể đưa ra những quyết định

» Lưu trữ trực tuyến

Nguồn dữ liệu và tin tức Đây có thể được coi là một thư viện các công ty đã và đang hoạt động bao gồm các báo cáo tài chính và dữ liệu về công ty

» Hỗ trợ giải pháp

Phân tích loại trừ các nghiệp vụ tài chính không cần thiết và ứng dụng các nghiệp vụ hữu ích

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

Dịch vụ cung cấp báo cáo

 

» Báo cáo WVB Quickview

» Kết xuất nhanh của các công ty nước ngoài
 • :: Được thiết kế giống như khái quát nhanh 1 công ty cho 3 năm báo cáo được hiển thị trong một trang báo cáo công ty dạng chuẩn
 • :: Dữ liệu được hiển thị trong lưu hành nội bộ và trong một Định dạng GAAP chuẩn hóa để so sánh dễ dàng
» Một cái nhìn tổng thể về Báo cáo WVB Quickview
» Phân phối báo cáo WVB Quickview
 • ::Báo cáo WVB Quickview có thể được phân phối thông qua trang web của công ty WVB hoặc thông qua những đối tác chiến lược.
 • ::Với sự phân tích nhanh trong những trình ứng dụng mạng nội bộ công ty nơi sự phân phối được thực hiện thông qua FTP hoặc ổ CD.

 

» Báo cáo Trader WVB

» Tất cả mọi thứ cần đáp ứng, những nhu cầu kinh doanh cơ bản.
» Phân phối Báo cáo Trader WVB
 • Báo cáo Trader WVB có thể được phân phối thông qua trang web của công ty WVB hoặc thông qua những đối tác chiến lược.
 • Với sự phân tích nhanh trong những trình ứng dụng mạng nội bộ công ty nơi sự phân phối được thực hiện thông qua FTP hoặc ổ CD.

 

» Báo cáo WVB Dosier

» Truy cập trực tiếp tới thông tin khách quan và ngắn gọn của công ty
 • Báo cáo WVB Dosier cung cấp cho người xem mọi thông tin mà họ cần để Truy cập trực tiếp tới thông tin khách quan và ngắn gọn của công ty trong một định dạng thích hợp được thiết kế để tăng tốc độ và cải thiện quá trình ra quyết định
 • Thông tin chi tiết 10 năm báo cáo, bao gồm những tỷ số phân tích được thể hiện trong Báo cáo công ty dạng chuẩn 5 trang.
 • "Nguồn tin tức" nó có trên 30,000 công ty quốc tế và cung cấp một cái nhìn toàn diện tới mỗi công ty riêng lẻ
» Một cái nhìn tổng thể về Báo cáo WVB Dosier

 

» Đánh giá Rủi ro kinh doanh theo chuẩn WVB

» Báo cáo Đánh giá Rủi ro Kinh doanh
 • Báo cáo đo lường rủi ro kinh doanh dạng chuẩn 1 trang
» Nội dung
 • Cung cấp những so sánh cùng mức sự phân tích những nhân tố rủi ro kinh doanh bao gồm:

  a)
  b)
  c)
  d)
  e)
  f)

  Điều hành
  Chiến lược
  Tài sản
  Quy mô và tính đa dạng
  Sự điều chỉnh toàn bộ
  Sự trệch hướng chuẩn công nghiệp

 • Những Dự báo rủi ro kinh doanh theo độc quyền WVB
» Truy cập tới đánh giá rủi ro kinh doanh theo chuẩn WVB
 • Báo cáo Trader WVB có thể được phân phối thông qua trang web của công ty WVB hoặc thông qua những đối tác chiến lược.
 • Với sự phân tích nhanh trong những trình ứng dụng mạng nội bộ công ty nơi sự phân phối được thực hiện thông qua FTP hoặc ổ CD.

 

» Đánh giá rủi ro Tín dụng theo chuẩn WVB

» Phân tích Uy tín trả nợ và khả năng nợ của công ty
 • Một báo cáo phân tích Uy tín trả nợ và khả năng nợ của công ty bằng cách sử dụng phương pháp luận dựa trên học viện nghiên cứu được thiết lập tốt. Báo cáo cũng bao gồm một số những kết quả kiểu mẫu và phân tích tỷ số chuẩn.
» Nội dung
 • Cung cấp những so sánh cùng mức sự phân tích những nhân tố rủi ro kinh doanh bao gồm:

  a)
  b)
  c)
  d)
  e)
  f)
  g)
  h)
  i)
  j)
  k)


  Đánh giá của WVB
  Những đo lường rủi ro tín dụng chuẩn khác
  Những thông tin phi-tài chính
  Những công ty con
  Những cổ đông chính của công ty
  Lợi nhuận
  Khái quát lợi nhuận
  Cổ phần hóa và khả năng dịch vụ nợ
  Tính thanh khoản
  Bảng cân đối kế toán
  Bảng kết quả hoạt động kinh doanh

» Truy cập tới đánh giá rủi ro tín dụng theo chuẩn WVB
 • Báo cáo Trader WVB có thể được phân phối thông qua trang web của công ty WVB hoặc thông qua nhữngđối tác chiến lược.
 • Với sự phân tích nhanh trong những trình ứng dụng mạng nội bộ công ty nơi sự phân phối được thực hiện thông qua FTP hoặc ổ CD.