» Dữ liệu tài chính

Cổng thông tin chi tiết về công ty cho phép truy cập vào hệ thống thông tin từ tài chính đến các cổ đông và các giao dịch trực tiếp

» Dịch vụ cung cấp báo cáo

Đưa ra các gợi ý thông qua những báo cáo hữu ích của chúng tôi khách hàng có thể đưa ra những quyết định

» Lưu trữ trực tuyến

Nguồn dữ liệu và tin tức Đây có thể được coi là một thư viện các công ty đã và đang hoạt động bao gồm các báo cáo tài chính và dữ liệu về công ty

» Hỗ trợ giải pháp

Phân tích loại trừ các nghiệp vụ tài chính không cần thiết và ứng dụng các nghiệp vụ hữu ích

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

WVB's Nội dung tin

01-JUN-04
» World'Vest Base extends its presence in Middle East
World''Vest Base(WVB), the global fundamental financial provider announces the opening of its office in Cairo, Egypt on July 1, 2004. The office is the first data collection centre for WVB in the Middle East.The new office will be responsible for data collection and processing for the region. The following countries will be processed: Algeria, Bahrain, Dubai, Egypt, Iran, Jordan, Kuwait, Lebanon, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia and Tunisia or 1,700 companies in the region. Mr. Razhan Suhairi Bin Shaaban is the regional manager and assisted by Ms. Suzan Mohamed Mohamed Safwat, as General Manager Middle East.

Ms. Suzan Safwat obtained a Bachelor of Commerce (English Section) Accounting of AIN Shams University Cairo and the CMA designation. Ms. Suzan has gained extensive experience as an auditor at KPMG Hazam Hassan. She will be supervising the original team of 5 people.

"Our new office in Cairo will complement the other WVB offices in regards to language and accounting skills. Despite the current regional tensions and problems, we are confident that in the end the region will find a way to peace and provide the people of the region with economic opportunities. By establishing a representative office in Cairo, WVB will extend its information services beyond its current scope and provide the tools for investments to take place,” said Philippe Piette, CEO of WVB. I am also much exited to be working with Ms. Suzan Safwat, a highly motivated and experienced person, and an exceptional team of young professionals.