» Dữ liệu tài chính

Cổng thông tin chi tiết về công ty cho phép truy cập vào hệ thống thông tin từ tài chính đến các cổ đông và các giao dịch trực tiếp

» Dịch vụ cung cấp báo cáo

Đưa ra các gợi ý thông qua những báo cáo hữu ích của chúng tôi khách hàng có thể đưa ra những quyết định

» Lưu trữ trực tuyến

Nguồn dữ liệu và tin tức Đây có thể được coi là một thư viện các công ty đã và đang hoạt động bao gồm các báo cáo tài chính và dữ liệu về công ty

» Hỗ trợ giải pháp

Phân tích loại trừ các nghiệp vụ tài chính không cần thiết và ứng dụng các nghiệp vụ hữu ích

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

WVB's Nội dung tin

01-MAR-07
» World'Vest Base Appoints Head of Sales and Marketing for Europe.
1 March 2007 - World Vest Base (WVB) Inc. is pleased to announce the appointment of Mr. Terence Rowe as Head of Sales and Marketing for Europe.

Mr Terence Rowe joins WVB with 18 year experience in Financial Services industry in direct Sales and Marketing and at Broad level for an IFA Network.

Terence stated, "I’m delighted to join WVB. My many years of experience in the independent financial services industry will further strengthen our sales & marketing team in fulfilling WVB’s commitment to provide our clients with the best possible products and services.

Mr. Terence will be located in WVB Representative Office in UK. His contact is as follows:

Mr. Terence Rowe
Head of Sales & Marketing – Europe
6 Rowallen Way
Daventry
NN11 9BS
Tel: 01327 314462
Mobile: 07967 151757
Email: