» Dữ liệu tài chính

Cổng thông tin chi tiết về công ty cho phép truy cập vào hệ thống thông tin từ tài chính đến các cổ đông và các giao dịch trực tiếp

» Dịch vụ cung cấp báo cáo

Đưa ra các gợi ý thông qua những báo cáo hữu ích của chúng tôi khách hàng có thể đưa ra những quyết định

» Lưu trữ trực tuyến

Nguồn dữ liệu và tin tức Đây có thể được coi là một thư viện các công ty đã và đang hoạt động bao gồm các báo cáo tài chính và dữ liệu về công ty

» Hỗ trợ giải pháp

Phân tích loại trừ các nghiệp vụ tài chính không cần thiết và ứng dụng các nghiệp vụ hữu ích

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

WVB's Nội dung tin

17-JUL-09
» In the News: WVB-PVFCI Business Confidence Index for Quarter II/2009

English News

http://business.globaltimes.cn/world/2009-07/446837.html

http://vietnamnews.vnagency.com.vn/showarticle.php?num=06BUS110709

http://english.vietnamnet.vn/biz/2009/07/857795/

http://www.thanhniennews.com/business/?catid=2&newsid=50783

http://www.aseanaffairs.com/vietnam_daily_news_updates/economy/vietnam_business_confidence_index_up_31_points_in_q1

http://www.intellasia.net/news/articles/business/111269472.shtml

http://www.presscenter.org.vn/en/content/view/525/102/

http://www.vnbusinessnews.com/2009/07/business-situation-to-be-better-in-2010.html

http://vibforum.vcci.com.vn/news_detail.asp?news_id=17261&parent_id=0&cate_id=5

http://news.tradingcharts.com/forex/6/4/126681146.html

http://www.lookatvietnam.com/2009/07/business-confidence-index-rises.html

http://article.wn.com/view/2009/07/12/Business_confidence_index_rises/

http://en.vietnamplus.vn/Home/Business-confidence-index-rises/20097/732.vnplus

http://www.intellasia.net/news/articles/business/111269418.shtml

http://www.silobreaker.com/business-confidence-index-rises-5_2262452874472587279

http://www.tmcnet.com/usubmit/2009/07/13/4268920.htm

http://www.individual.com/story.php?story=103721128

Vietnamese News

http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2009/07/3BA112B0/

http://www.vneconomy.vn/20090710093759807P0C5/doanh-nghiep-du-bao-trien-vong-kinh-doanh.htm

http://www.vir.com.vn/Client/dautu/dautu.asp?CatID=6&DocID=19062

http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/213110/http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/213110/

http://www.baothuongmai.com.vn/Details/doanh-nghiep-doanh-nhan/doanh-nghiep-ngay-cang-lac-quan-ve-kinh-te/32/0/18031.star

http://tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=21329

http://www.vinafinance.net/ArticleShow.aspx?id=15735

http://www.baomoi.com/Info/Chi-so-niem-tin-kinh-doanh-tang-31-diem/45/2927521.epi

http://60s.com.vn/vi/2217728/10072009.aspx

http://vietbao.vn/Kinh-te/72-doanh-nghiep-ky-vong-tang-loi-nhuan/20857506/87/

http://www.vinasme.com.vn/nd5/detail/tin-cong-dong-dnvn/doanh-nghiep-ky-vong-tang-loi-nhuan/46230.031.html

http://dantri.com.vn/c76/s76-336468/chi-so-niem-tin-kinh-doanh-tang-31-diem.htm

http://www.12gio.com/kinh-te/6396/chi-so-niem-tin-kinh-doanh-tang-31-diem/

http://cafef.vn/20090710031917424CA33/bci-quy-ii2009-viet-nam-tang-31-diem-so-voi-quy-i.chn

http://www.maivoo.com/Kinh_te/Chi-so-niem-tin-kinh-doanh-Viet-Nam-tang-31-diem/32511.html

http://www.baotuyenquang.com.vn/Page2.asp?lang=V&func=newsdetail&newsid=16872&CatID=149&MN=114

http://www.voh.com.vn/index.aspx?catid=27&id=18539

http://gocnhin.com/kinhte/175799/BCI-quy-II-2009-Viet-Nam-tang-31-diem-so-voi-quy-I

http://vinabull.com/NewsDetail.aspx?newsid=36129&cat_id=6

http://vietstock.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=121891&ChannelID=38

http://tintuc.xalo.vn/041690699844/72_doanh_nghiep_ky_vong_tang_loi_nhuan.html

http://beta.socbay.com/news/detail/72-doanh-nghiep-ky-vong-tang-loi-nhuan/612031034/51118080.html

http://vietchinabusiness.vn/kinh-doanh/tieu-diem/6765-chi-so-niem-tin-kinh-doanh-quy-ii-dat-130-diem.html