» Dữ liệu tài chính

Cổng thông tin chi tiết về công ty cho phép truy cập vào hệ thống thông tin từ tài chính đến các cổ đông và các giao dịch trực tiếp

» Dịch vụ cung cấp báo cáo

Đưa ra các gợi ý thông qua những báo cáo hữu ích của chúng tôi khách hàng có thể đưa ra những quyết định

» Lưu trữ trực tuyến

Nguồn dữ liệu và tin tức Đây có thể được coi là một thư viện các công ty đã và đang hoạt động bao gồm các báo cáo tài chính và dữ liệu về công ty

» Hỗ trợ giải pháp

Phân tích loại trừ các nghiệp vụ tài chính không cần thiết và ứng dụng các nghiệp vụ hữu ích

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

Changes in Sub. S-hldr''s Int (Section 138 of CA 2016) - TUAN HAJI MAZRU BIN MAT YUSOF

WED 2021 13 OCT 12:40:PM (GMT: WED 2021 13 OCT 04:40:AM)
BM

NEXGRAM HOLDINGS BERHAD

Changes in Sub. S-hldr''s Int (Section 138 of CA 2016)

NEXGRAM HOLDINGS BERHAD

Particulars of substantial Securities Holder

Name TUAN HAJI MAZRU BIN MAT YUSOF
Nationality/Country of incorporation Malaysia
Descriptions (Class) Ordinary Shares

Details of changes

No Date of change
No of securities
Type of Transaction Nature of Interest
11 Oct 2021
200,000,000
Disposed Direct Interest
Name of registered holder Haji Mazru bin Mat Yusof
Description of "Others" Type of Transaction
11 Oct 2021
200,000,000
Acquired Indirect Interest
Name of registered holder EMEMY Resources Sdn Bhd
Description of "Others" Type of Transaction

Circumstances by reason of which change has occurred Disposal and acquisition of shares via off market transaction
Nature of interest Direct and Indirect Interest
Direct (units) 611,087,071
Direct (%) 13.844
Indirect/deemed interest (units) 400,000,000
Indirect/deemed interest (%) 9.062
Total no of securities after change 1,011,087,071
Date of notice 12 Oct 2021
Date notice received by Listed Issuer 12 Oct 2021


Remarks :
Direct Interest :-
No. of Shares: 611,087,071
Percentage of Holdings: 13.844%

Indirect Interest:-
No. of Shares: 400,000,000*
Percentage of Holdings: 9.062%*

*Deemed interested as per Section 8 of the Companies Act 2016 by virtue of his shareholdings in EMEMY Resources Sdn Bhd.


Announcement Info

Company Name NEXGRAM HOLDINGS BERHAD
Stock Name NEXGRAM
Date Announced 13 Oct 2021
Category Change in the Interest of Substantial Shareholder Pursuant to Section 138 of CA 2016
Reference Number CS2-11102021-00041Têm thông tin