Selskabsmeddelelse nr. 8, 2022

Hellerup, 30. december 2022

Opdatering af informationsdokument for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

I henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde er informationsdokumentet for Investeringsselskabet Artha Optimum A/S opdateret og offentliggøres dags dato. Dokumentet kan findes vedlagt denne meddelelse, samt på selskabets hjemmeside www.arthaoptimum.dk, hvor det kan downloades ligesom det gør sig gældende for selskabets vedtægter m.m.

Informationsdokumentet er blevet opdateret som følge af, at Forvalter har fjernet den resultatafhængige omkostning og ændret den faste omkostning på egenkapitalen jf. afsnit 22.

Ændringen træder i kraft pr. 01.01.2023.

Kontakt
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør
+45 70 25 00 05
e-mail: info@artha.dk

Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

Vedhæftet fil