» Dữ liệu tài chính

Cổng thông tin chi tiết về công ty cho phép truy cập vào hệ thống thông tin từ tài chính đến các cổ đông và các giao dịch trực tiếp

» Dịch vụ cung cấp báo cáo

Đưa ra các gợi ý thông qua những báo cáo hữu ích của chúng tôi khách hàng có thể đưa ra những quyết định

» Lưu trữ trực tuyến

Nguồn dữ liệu và tin tức Đây có thể được coi là một thư viện các công ty đã và đang hoạt động bao gồm các báo cáo tài chính và dữ liệu về công ty

» Hỗ trợ giải pháp

Phân tích loại trừ các nghiệp vụ tài chính không cần thiết và ứng dụng các nghiệp vụ hữu ích

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

SK Telecom to wrap up testing of 5G-powered traffic system in Seoul

TUE 2021 08 JUN 02:34:PM (GMT: TUE 2021 08 JUN 05:34:AM)
KOREA

SEOUL, June 8 (Yonhap) -- SK Telecom Co., a major South Korean telecom operator, said Tuesday it will wrap up the testing of a next-generation traffic system in Seoul by the end of this month as it seeks to accelerate efforts to develop self-driving technology based on its high-speed 5G network.

The telecom operator has been testing the traffic system, named the Cooperative-Intelligent Transport System (C-ITS), with the Seoul metropolitan government since early 2019 and has installed 1,735 5G sensors across the city''s major roads spanning 151 kilometers to monitor traffic data.

SK Telecom said it plans to complete development of a platform next year that will provide the data collected from the system to navigation companies.

SK Telecom Co.''s next-generation traffic monitoring system is shown in this photo provided by the company on June 8, 2021. (PHOTO NOT FOR SALE) (Yonhap)

Through the data collected from the sensors, SK Telecom said it has sent an average of 43 million notifications a day of pedestrian information to vehicles.

SK Telecom said it has also created a high-precision map that is able to provide traffic information by installing 5G advanced driver assistance systems on 1,600 buses and 100 taxis that move about the city.

The technology is able to recognize road traffic information in real time, in which the data is analyzed by artificial intelligence technology to power self-driving vehicles.

yunhwanchae@yna.co.kr
(END)